APLICAŢII MULTIMEDIA

 

The Romanian History - A Virtual Travel

Sisteme suport pentru cultura cunoaşterii bazate pe soluţii şi instrumente din domeniul BI (Business Intelligence)

Metodologii de implementare a mecanismelor de diseminare a informaţiei şi elemente multimedia
Dezvoltarea sistemului naţional de informare-documentare Ón ştiinţă şi tehnologie - Politici specifice şi instrumente de implementare
Sistem integrat on-line pentru managementul bibliografiei naţionale retrospective